Liên hệ

Bookjetstar.vn

36 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3969 5889 - 0912 749 088

Mọi thắc mắc về chất lượng dịch vụ xin vui lòng gửi về địa chỉ email jetstar@bookjetstar.vn hoặc  gọi số (028) 3969 5889 - 0912 749 088

Website bookjestar.vn được quản lý và vận hành bản quyền bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch Đường Bay Vàng

Trụ sở chính: 38 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314446268

Cấp bởi Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM ngày 06/06/2017

dathongbao
Mọi thắc mắc về chất lượng dịch vụ xin vui lòng gửi về địa chỉ email jetstar@bookjetstar.vn hoặc gọi số 028.3969.5889 - 0912.749.088
Website bookjestar.vn được quản lý và vận hành bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch Đường Bay Vàng
Trụ sở chính: 38 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314446268
Cấp bởi Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM ngày 06/06/2017